Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Приклад csv-файлу: завантажити. Кодування Windows1251

Опис полів шаблону csv-файлу для імпорту трансакцій:

...